Blog sayfasına dön

Bütünleşik Pazarlama Nedir?


Bütünleşik pazarlama, faaliyette bulunabilecek her alanda hedef kitleye ulaşma ve tanıtım kampanyalarını yönetme aşamasında markada bulunan bütün pazarlama araçlarının kullanılmasına denir. Firmaların bütün pazarlama araçlarının markaya faydalı olması için doğru yöntemlerle bu araçları kullanmasına yönelik yürüttüğü faaliyetlerin bütünüdür.
Bütünleşik pazarlamada marka için faydalı olacak tüm mesaj ve iletişim türleri bir arada kullanılır. Başka bir deyişle tüm tanıtım araçları bir uyum içerisinde kullanılır. Yani bu araçları kullanmanın yanında aralarında bir uyum yaratarak pazarlama faaliyetlerini en iyi şekilde yürütmek gerekir.

Bütünleşik Pazarlamanın Amacı

Bütünleşik pazarlamada diğer pazarlama stratejilerinde olduğu gibi hedef kitlenin markaya olan tutumunun geliştirilmesi hedeflenir. Müşteriler markaya ne kadar ilgiliyse o kadar marka bağlılığı oluşmaktadır. Bu şekilde müşteriler ürün ve hizmetleri almaya devam ederler. Yani bütünleşik pazarlama, müşterilerin markalara olan sadakatinin artmasını sağlar.
Bir hizmet veya ürün satışı yapıldıktan sonra müşteri ile marka arasındaki ilişkinin sürdürülmesi gerekir. Müşteri ile iletişimi kesmeyen markalar sadakat oluşturabilir. Satıştan sonra da şirketler belirli stratejiler uygulayarak müşteriyle arasında bağı koparmamaya çalışmalıdır. Bütünleşik pazarlamada markaların amacı, ürün ve hizmetleriyle müşteriye güven vermektir. Bundan dolayı satış yapıldıktan sonraki sürecinde güçlü olması gerekmektedir. Müşteri alışveriş sonrasında da markanın, ürün veya hizmetinin arkasında durduğunu ve yalnız olmadığını bilmelidir.
Bütünleşik pazarlama sürecinde diğer amaçlardan biri de sürekliliktir. Marka ile müşteri arasındaki süreklilik inşa edildiği zaman markaya ait olan ürün ve hizmetleri müşteri hep isteyecektir. Markalar sürekliliği yakaladığı an da yeni bir ürün piyasaya sürse dahi müşterinin gözünde hep başarılı ve kaliteli olacaktır.

Bütünleşik Pazarlamanın Özellikleri

Bütünleşik pazarlama süreci diğer pazarlama süreçlerinden birçok yönden ayrılmaktadır. Bütünsel pazarlamanın bazı özellikleri:
Bütünleşik pazarlama sürecinde bütün iletişim araçları beraber kullanılır. Bu araçlar bir uyum içerisinde sunulur.
Bütünleşik pazarlamanın her aşamasında teknoloji ve dijital stratejiler bulunur.
Bütünleşik pazarlamanın odak noktası tüketici ve müşteri kitlesidir.
Marka ile müşteri arasında çift yönlü olarak iletişim akışı oluşturulur.
Şirketler ürün ve hizmetlere yönelik ilgi uyandırmak yerine doğrudan satışa itecek politikalar geliştirir.